Ścieżka w koronach drzew Karkonoszy – Jańskie Łaźnie, Czechy