Zabierz jej dary, a odgryzie Ci rękę – czyli na praskim szlaku sakralnym