Byłe radzieckie lotniska wojskowe – Tomaszowo, Wiechlice<h4><img src="https://nastepnyprzystanek.pl/wp-content/uploads/2021/01/Kalendarz-ikona.png" style="width: 30px"> luty 2022</h4>